İSMET PARLAK

"Sapere Aude"

Siyaset Sosyolojisi


.

Siyaset Sosyolojisi Ders İçeriği

(Görmek İçin Tıklayınız)

.

“Küreselleşme” Konusunun İşleneceği Hafta İçin Okumalar

a) S. HALL, “Yerel ve Küresel: Küreselleşme ve Etniklik”, s:39-61

b) I. WALLERSTEİN, “Ulusal ve Evrensel: Dünya kültürü Diye Bir şey Olabilir mi?” ss:121-137

c) Ulf  HANNERZ, “Çevre Kültür Senaryoları”, ss: 139-163

(Yukarıdaki makaleler “Anthony D.King, Kültür Küreselleşme ve Dünya-Sistemi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1998” adlı eserin içinde yer almaktadır).

.

“Sosyolojide Yansızlık” konusu ile ilgili olarak bahsedilen ‘Frankfurt Okulu’ değerlendirmesine dair kısa bir metin için bakınız

(Besim Dellaloğlu, Toplumsalın Yeniden Yapılanması: Habermas Üzerine Bir Araştırma, Bağlam Yayınları, 1998, s:139-179)

“Toplumsal Hareketler” Konusunun İşleneceği Hafta İçin Okumalar

a) Tom BOTTOMORE, “Toplumsal Hareketler, Siyasal Partiler ve Siyasal Sistem“, ss: 22-32 (Siyaset Sosyolojisi, Teori Yayınları, Çev: E.Mutlu, 1987).

b) E.TOPAL DEMİROĞLU, “Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması“, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Mart 2014, ss: 133-144

 

 

Yardımcı Okumalar

– T.Öngen, Marx ve Sınıf, Praksis Dergisi, Güz 2002

– A.Yücekök, Siyasetin Toplumsal Tabanı, 1987

– A.K.Bayram, “İktidar Çözümlemelerinde Bir Mihenk: Michel Foucault“, Bilgi 2003

– M.A. Lebowitz, Kapitalizmin Sürekliliğini Sağlayan Nedir?, Monthly Review

– N.Yentürk vd, Savunuculuk ve Politikaları Etkileme, 2010

– M.Tunçay, Aydınlanma, Etik ve Ahlak, 2008

– F.Üstel ve B.Caymaz, Seçkinler ve Sosyal Mesafe, 2009

12 Eylül Belgeleri

– Senem Sönmez Selçuk, Postmodern Dönemde Farklılığın Kutsanması, 2012

– Meyda Yeğenoğlu, İslamcı Bio-İktidarın Bedenleri ve Hazları

– Lusin Bağla, A.Gramsci ve Aydınların Rolü Sorunu

– Demet Parlak, Türk Siyasal Kültürü: Halksız Siyaset, 2008

– Yasin Durak, Olumsuzun Gücü, 2007

– Michael Billig, Postmodernlik ve Kimlik, (Banal Milliyetçilik içinde)

– James Fentress, Deli ve Öteki (Tarih Eğitimi ve Tarihte Öteki Sorunu: 2.Uluslararası Tarih Kongresi Tebliğler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul-1998)

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 104 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: